awlogotrans2

Lidmaatschap

Hoe kunt u zich aanmelden?
Download het inschrijfformulier.
De formulieren zijn ook af te halen bij Fyon Het Fysio Team op beide locaties en in de kantine van Avanti op het Zoutendijk.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zie hier.

De kosten

 1 keer per week   € 16,95 p/m
 2 keer of meer per week      € 22,95 p/m

Nieuwe aanmelding en contributie

336x280Wanneer u zich aanmeldt zullen er enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd.
Deze worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen.
De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen 
zichtbaar voor de ledenadministratie en de penningmeester. 
Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens  (artikel 8 onder b Wbp).

Daarna ontvangt u een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post van ClubCollect. 
In dit betaalverzoek staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. 
Op deze pagina moet u een betaalkeuze maken. 
U kunt kiezen voor het betalen in termijnen of een betaling ineens. 
Bij betaling ineens heeft u de keuze tussen een betaling via IDEAL en automatische incasso.
Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er 
per incasso een administratieve bijdrage van € 0,50 in rekening gebracht. 

Voor meer informatie terecht op www.clubcollect.com/nl/members
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u de ledenadministratie altijd even benaderen. ledenadministratie@avantiwilskracht.nl